Tag Archives: kultursamhälle

Trender & framtidsspaning – hur kommer vårt kultursamhälle se ut inom den närmsta framtiden?

Presentation i samband med konferensen Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet – Stockholm 16-17 oktober 2018 – program här. Slides nedan.

Trender & framtidsspaning – hur kommer vårt kultursamhälle se ut inom den närmsta framtiden?

  • Kulturtrender som nostalgi och autenticitet – varför är det inne just nu och hur kan du hoppa på tåget?
  • Exempel på nytänkande små och stora kultursatsningar som ger ringar på vattnet
  • Så förstärker du konst och kulturupplevelsen med hjälp av digitala verktyg
  • Framtidsspaning – på vilket sätt blir konst och kultur en allt viktigare del i samhället?

Joakim Lind, konsult & forskare med inriktning på kulturella & kreativa näringar, Cloudberry

Joakim är delägare i kommunikationsbyrån Cloudberry och har hjälpt åtskilliga regioner och kommuner att utveckla sitt arbete kopplat utifrån populärkultur, litteratur och film. I sitt forskningsprojekt studerar han hur populärkulturella berättelser bidrar och påverkar bilden av platser och regioner.