Kurser och konferenser

Jag har varit projektledare för följande kurser, seminarier och konferenser.

Kurser och utbildningar

  • Diplomutbildning i omvärldsanalys, 2000-2002
  • Sveriges största kursutbud inom Omvärldsanalys, Omvärldsbevakning och Research, Kursprogram 2001-2002, Docere Intelligence (Kurskatalogen omfattade 20 kurser, däribland Diplomutbildning i omvärldsanalys, Kontextuell analys, Medieanalys, Nätverksanalys, Trend- och scenarioanalys, Management för omvärldanalysansvariga och en webbaserad utbildning)

Seminarier

  • Möjligheterna med mobil kommunikation, Docere Intelligence, 2001-04-11, Norra Latin, Stockholm (talare: Gerrit Wolf, Mica Wulff Kamm, Nicklas Lundblad, Jens Moser)

Konferernser

  • 24-timmarsmyndigheten, 2000