Reports

RAPPORTER OCH ANDRA TEXTER

Med drygt 15 års erfarenhet som researcher och analytiker har jag varit ansvarig för flera större undersökningsuppdrag. Uppdragen har omfattat ekonomiska analyser, medieanalyser, målgruppsanalyser, nulägesanalyser och rena researchuppdrag. Nedan presenteras ett urval.

 • The Impact of Film on People and Destinations – A report on the values of film and television for the development of places and regions with case study of Japanese Taiga Drama in Stockholm 2019. Analysis model and guidance in international film productions. (Stockholm: Film Capital Stockholm / Stockholm Business Region 2019)
 • The Narrative Capital of the Place – How the Millennium narratives generate place-related values and attract tourists to Sweden i The Routledge Handbook of Popular Culture and Tourism, Edited by Christine Lundberg, Vassilios Ziakas. Bidrag författat tillsammans med Bengt Kristensson Uggla, B (London: Routledge 2018)
 • Brottsplats Kiruna – Fallstudier av ekonomiska effekter och värden från två kriminalserier inspelade i Kiruna, Norrbotten. (Stockholm: Filmpool Nord 2016) – läs mer
 • Experience Films – in Real-Life – a handbook on film tourism.
  contribution to the publication by Filmby Aarhus. (Århus: Filmby Aarhus 2015)
 • Modeaktiviteternas ekonomi i Stockholm – Analys av primära och sekundära ekonomiska effekter och värden av modeaktiviteter i Stockholm 2013-2014, (Stockholm: Association of Swedish Fashion Brands, Svenska Moderådet, Stockholm Modecenter och Agenturföretagen 2015) – läs mer
 • Stockholm Runaway Productions – Fallstudier av ekonomin för fem filmproduktioner med Stockholmsanknytning och en diskussion om ekonomiska betydelsen av en filmfond i Stockholm. (Stockholm: Stockholm Business Region 2014) – läs mer
 • Mediebilden av Sverige efter Stieg Larsson och Millennium. (Stockholm: Cloudberry Communications AB, Svenska institutet 2012a)
 • Sweden Beyond the Millennium and Stieg Larsson. (Stockholm: Swedish institute 2012b) Sweden_beyond_the_Millennium,
 • Miljöteknik på besök – Effekter och värden från technical visits i Stockholmsregionen, (Stockholm: Tillväxtverket, Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftforskning, Stockholm Business Region Development 2011)
 • Millenniumrapporten: Ekonomiska effekter och exponeringsvärdet av Stockholmsregionen i de svenska Millenniumfilmerna. Analys genomförd av Cloudberry Communications. länk (Stockholm: Filmregion Stockholm Mälardalen, Regionförbundet Sörmland, Film i Sörmland och Stockholm Business Region Development 2011)
 • Reklamfilmsproduktion i Stockholm-Sörmland – Regionalekonomiska effekter av reklamfilmsproduktion i Stockholmregionen,  (Stockholm: Film i Sörmland, Filmregion Stockholm-Mälardalen, Nyköpings kommun, Regionförbundet Sörmland, Stockholm Business Region Development 2011)
 • Pussrapporten – Regionalekonomiska effekter från produktionen av filmen Puss,  (Stockholm: Film i Sörmland, Filmregion Stockholm-Mälardalen, Nyköpings kommun, Regionförbundet Sörmland, Stockholm Business Region Development 2011)
 • Gemensam identitet för Sveriges nationalparker – en nulägesanalys, (Stockholm: Naturvårdsverket 2009)
 • Kan man sälja Gotland med film? – Värdet av exponering av Gotland genom filmer inspelade sedan 2003, (Visby: Gotlands filmfond 2009)
 • Användaranalys av Naturvårdsverkets miljöstatistik,(Stockholm: Naturvårdsverket 2008)
 • Medieanalys av pressåret 2007, (Malmö: Region Skåne/Tourism Skåne 2008)
 • Användaranalys av Naturvårdsverkets miljöstatistik avseende tilläggsuppdraget Miljöbalkens tillämpning,(Stockholm: Naturvårdsverket 2008)
 • Bilden av Skåne i svensk och utländsk press – Medieanalys av pressåret 2006, (Malmö/Helsingborg/Ystad: Region Skåne/Tourism in Skåne), Helsingborgs Turistbyrå, Ystads Turistbyrå 2007)
 • Vägval för [tidningen] OmVärlden – En läsarundersökning på uppdrag av Sida. Rapporten gav underlag inför att tidningen gjordes om från tabloid till magasin (Stockholm: Sida 2006)
 • Oresund Film Commission – Evaluation report 2003-2006, (Copenhagen: Position Skåne (Invest in Skåne) and Copenhagen Capacity 2006)
 • Kan man sälja Skåne med ”Wallanderfilmer”? Värdet av exponering av Skåne genom Wallanderfilmerna och deras effekter på besöksnäringen, (Malmö: Region Skåne, Oresund Film Commission 2006)
 • Kan man sälja Skåne med en finsk film? – Värdet av exponering av Skåne genom filmen “Den bästa av mödrar” och filmens effekter på besöksnäringen, (Malmö: Region Skåne och Oresund Film Commission 2006) – läs mer
 • Informationsstrategi för de 15 nationella miljömålen riktad till grundskola och gymnasieskola. (Stockholm: Miljömålskansliet 2005)
 • Utvärdering av pressarbetet på Tourism Skåne och analys av artiklar om Skåne som resmål i svensk och utländsk press 2003-2004, (Malmö: Region Skåne 2005)
 • Säker strålmiljö – Informationsbehovet hos kommuner, länsstyrelser och landsting för miljömålet Säker strålmiljö – gällande delmålen hudcancerfall orsakade av uv-strålning och utsläpp av radioaktiva ämnen, (Stockholm: Statens strålskyddsinstitut/Strålssäkerhetsmyndigheten 2004)

20141204-193839.jpg